Hoogezand: Humanitas zoekt vrijwilligers

Humanitas Midden-Groningen gaat een deel van het schoolgebouw aan de Troelstralaan, waar ook haar kantoor in is gevestigd, gebruiken voor activering van nieuwkomers. Het schoolgebouw is leeg komen te staan omdat de school De Lichtbron is verhuisd naar een nieuwe school aan de van Heemkerkstraat. Humanitas Midden-Groningen doet al jaren de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers voor de gemeente Midden-Groningen. Gebleken is dat een deel van de nieuwkomers moeilijk integreert omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Zij hebben vaak wel een inburgeringscursus gedaan, maar de kennis van de Nederlandse taal is nog steeds onvoldoende en vormt een belemmering om aan werk te komen. Ook zijn er nieuwkomers die een vrijstelling hebben gekregen om in te burgeren omdat zij nauwelijks een vooropleiding hebben. In de nieuwe wet Inburgeren vallen deze nieuwkomers onder de Z-route. De Z-route staat voor zelfredzaamheid. Humanitas wil nu samen met haar vrijwilligers deze mensen een aanbod doen om meer zelfredzaam te worden. Dit wil Humanitas doen door het schoolgebouw te gebruiken voor een mix van taallessen en praktijkopdrachten. Praktijkopdrachten zijn handelingen die is samen met een vrijwilliger gedaan worden om zelfredzaam te worden. Dit kunnen interne opdrachten zijn maar ook extern. Bijvoorbeeld leren met de bus of trein te reizen. Bezoek aan instellingen en vragen te stellen. Maar ook samenwerken hoe je een woning bewoont en het tuinonderhoud doet. Ook zou gedacht kunnen worden aan kleren maken en andere bezigheden. Ook zou onder begeleiding een toeleiding tot vrijwilligerswerk kunnen behoren.
Daarnaast zullen de lokalen gebruik kunnen worden voor sociale bezigheden als bijeenkomsten, uitwisseling van contacten maar ook samen te werken aan iets te organiseren etc. Kortom vele activiteiten, waarbij de vrijwilliger de nieuwkomer ondersteunt en helpt.

Ook wil Humanitas contacten leggen met andere organisaties om die bij de uitwerking te betrekken. Bijvoorbeeld Maxima en de Voedselbank, maar ook eventueel serviceorganisaties.
Voor al deze activiteiten heeft Humanitas Midden-Groningen nieuwe vrijwilligers nodig. Humanitas zoekt vrijwilligers, die het leuk vinden om met nieuwkomers activiteiten op te zetten en te helpen meer zelfredzaam te worden. Deze activiteiten zullen zo veel mogelijk overdag zijn, maar kunnen in bepaalde gevallen ook ‘s avonds plaatsvinden. Humanitas zoekt mensen, die dit creatief zijn en het leuk vinden om met mensen van een andere cultuur te werken. In oktober 2022 houdt Humanitas een open dag in hun kantoor. Daar zullen beroepskrachten en vrijwilligers aanwezig zijn om te vertellen wat het vrijwilligerswerk met nieuwkomers inhoudt. Belangstellenden, die overwegen vrijwilliger te worden bij Humanitas kunnen contact opnemen met het kantoor van Humanitas. Het telefoonnummer van het kantoor van Humanitas in Hoogezand is 0598-383048. Ook kunt u kijken op de website van Humanitas of op die van de vrijwilligersvacaturebank. Ook kunt u de brochure “Wat doen de vrijwilligers van Humanitas” aanvragen. De brochure wordt u dan per post of per mail toegezonden.

 

Deel naar jouw media!