Hoogezand: nieuw gemeentehuis komt in Hoogezand

De Stuurgroep herindeling Midden-Groningen heeft een keuze gemaakt voor de huisvesting van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Zij wil de nieuwe huisvesting voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in Hoogezand onderbrengen en daarnaast aanhaken bij steunpunten in de dorpen en wijken. Het nieuwe centrale gebouw wordt aan het Kielzog gebouwd en krijgt een duurzaam karakter.
De stuurgroep kiest hiervoor omdat het nieuwe gemeentehuis dan centraal in de grootste kern van het gebied ligt en voor veel inwoners goed bereikbaar is. De aansluiting bij het Kielzog en de ligging tegenover winkelcentrum de Hooge Meeren heeft volgens de stuurgroep een duidelijke meerwaarde. De locatiekeuze is ook in lijn met het Kompas, de strategische visie aangereikt door de samenleving. Daarin is opgenomen dat meer gemeentebrede of regionale voorzieningen geconcentreerd worden in de stedelijke kern Hoogezand. Het nieuwe gemeentehuis komt op de plek van het huidige gemeentehuis in Hoogezand.

Digitaal inwoners bedienen en aanhaken bij voorzieningen in dorpen en wijken
Midden-Groningen wil inzetten op het verbeteren van de digitale dienstverlening, om de dienstverlening zo dichtbij en toegankelijk mogelijk te maken. Daarnaast blijft er altijd ruimte voor persoonlijk contact. Dit kan vanuit bestaande voorzieningen in de wijken en dorpen, zoals een dorpshuis of bibliotheek.
Het werken in de dorpen en wijken sluit goed aan bij de gedachten uit de organisatievisie en het Kompas. Hierin staat dat de gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties wil werken aan onderwerpen die er toe doen. Waarbij de gemeente niet in zijn eentje bepaalt wat er gebeurt maar juist samen met instellingen en ondernemers de schouders er onder zet. Of het gebeurt misschien wel juist dóór die partijen in de samenleving.

Een investering in Midden-Groningen

Door de bouw van een nieuw gemeentehuis wordt de organisatieverandering, en daarmee de realisatie van de ambities voor Midden-Groningen, maximaal ondersteund. Een groot deel van de benodigde investering voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis was al gereserveerd door de gemeente Hoogezand-Sappemeer, aangezien het huidige gemeentehuis verouderd is en vervangen moet worden. Voor het gehele huisvestingstraject zal er ook geld vanuit de herindelingsuitkering van het Rijk gebruikt worden.

Op 1 januari 2018, wanneer de nieuwe gemeente Midden-Groningen van start gaat, staat er nog geen nieuw gemeentehuis. Daarom wordt er de eerste jaren gewerkt met een tijdelijke oplossing, waarbij ook de huidige gemeentehuizen van Slochteren en Menterwolde nog (deels) in gebruik blijven als werkplek. Tenzij er een partij is die interesse heeft in het overnemen van één van de twee gemeentehuizen, dan wordt er voor de medewerkers naar een passende oplossing gezocht.

Het vervolg
In december wordt de voorgenomen huisvesting besproken met de raadsleden. Ook de bijzondere ondernemingsraad brengt nog advies uit. Daarna kan gestart worden met het uitwerken van de plannen en de voorbereidingen. In het eerste kwartaal van 2018 wordt aan de nieuwe gemeenteraad het officiële besluit over de bouw voorgelegd.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl