Hoogezand: Stopzetting reïntegratietrajecten PostNL

De afspraken tussen BWRI (het reïntegratiebedrijf van de gemeente Midden-Groningen) en PostNL in Kolham om per 1 mei te stoppen met de reïntegratietrajecten zijn medio 2017 gemaakt. Het was oorspronkelijk de bedoeling om al in het najaar van 2017 te stoppen.

Omdat er geen marktpartij voorhanden was om PostNL verder te ondersteunen is deze stopzetting op verzoek van PostNL enkele maanden uitgesteld tot 1 mei dit jaar.  De stopzetting is het gevolg van de stormachtige groei die de pakketpostmarkt doormaakt en die PostNL noodzaakt het proces anders in te richten. De samenwerking tussen BWRI en PostNL blijft van kracht voor de plaatsing van SW-medewerkers.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl