Hoogezand: twee nieuwe buitengewoon opsporingsambtenaren

In februari zijn er bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer twee BOA’s (BOA=Buitengewoon Opsporingsambtenaar) aan het werk gegaan. De BOA’s zijn in dienst van de werkorganisatie DEAL- gemeenten en worden door de gemeente Hoogezand-Sappemeer ingehuurd voor verschillende taken.

Het gaat daarbij onder andere om toezicht en handhaving in de openbare ruimte en controle en handhaving van de Drank & Horecawet. Ook hinderlijk parkeren en fout parkeren, het illegaal storten van vuil en controles van plekken waar jongeren hangen of voor overlast zorgen, zijn aandachtspunten voor de BOA’s.

De BOA’s werken zelfstandig op straat en zijn goed opgeleid. Omdat de werkorganisatie DEAL ook gebruik maakt van BOA’s in opleiding zult u ze regelmatig aantreffen in het gezelschap van een stagelopende BOA. De BOA’s zijn tot 1 januari 2018 ingehuurd. In de periode daarvoor wordt bekeken hoe de nieuwe gemeente Midden-Groningen definitief invulling gaat geven aan de inzet van de BOA’s. U kunt ‘onze’ BOA’s dus regelmatig op straat tegen komen. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heet ze van harte welkom.

Meldingen

Wilt u iets melden aan de BOA’s? Dat kan digitaal via de website: https://www.hoogezand-sappemeer.nl/mooiman

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl