Hoogezand: Vierde Jaap Westerdiep-lezing

Op donderdag 9 november aanstaande om 14 uur vindt in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogezand voor de vierde keer de Jaap Westerdiep-lezing plaats. Mevrouw Nel de Boer-Feitsma houdt een lezing getiteld: “Een begraafplaats is een geschiedenisboek”. Tijdens de lezing gaat ze in op het werk van de Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer en de bijzonderheden van de zes begraafplaatsen en kerkhoven die onder deze stichting vallen.

Nel de Boer-Feitsma doorbreekt daarmee de “traditie” die is gegroeid in de voorgaande jaren dat het ontstaan van één van onze kernen centraal staat. Anderzijds past het onderwerp prima binnen de oorspronkelijke doelstelling van de Jaap Westerdieplezing om historisch onderzoek in en naar onze gemeente te bevorderen. Aan het einde van de lezing maakt mevrouw De Boer-Feitsma bekend wie ze bereid heeft gevonden de volgende Jaap Westerdiep-lezing te verzorgen. De lezing is ook neergelegd in een boekwerkje, dat aan de aanwezigen na afloop wordt uitgereikt. Het eerste exemplaar wordt door mevrouw De Boer-Feitsma overhandigd aan mevrouw Mien Westerdiep.

Achtergrond Jaap Westerdieplezing

De tweejaarlijkse Jaap Westerdiep-lezing is in april 2011 door het college van burgemeester en wethouders ingesteld als eerbetoon aan de heer Jaap Westerdiep, voor de veelheid, de duur en de diversiteit van zijn verdiensten voor de lokale gemeenschap. Jaap Westerdiep overleed in december 2014 op 78 jarige leeftijd, maar de lezingenreeks is voortgezet.

Gelet op de grote geschiedkundige belangstelling van de heer Westerdiep, als bestuurslid en als onderzoeker van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer en Omstreken, is besloten dat de lezing in het teken moet staan van een onderwerp dat met de geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer te maken heeft. Via de Jaap Westerdiep-lezing wordt ook het historisch onderzoek in en naar onze gemeente bevorderd.

Jaap Westerdiep hield zelf op 27 oktober 2011 de eerste lezing over zijn geliefde Westerbroek. Hij droeg het stokje over aan Jan Helmers die in 2013 de tweede lezing hield over Martenshoek. Daan Hulsebos vervolgde in 2015 de reeks met een lezing over het ontstaan en de ontwikkeling van Foxhol en hij vond mevrouw Nel de Boer-Feitsma bereid dit jaar een lezing voor te bereiden over een historisch onderwerp.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl