Hoogezand: wethouder Ger Lindeman stapt op

Wethouder Ger Lindeman van de gemeente Hoogezand / Sappemeer is opgestapt. Onderstaand zijn verklaring waarom.

============================

Geachte leden van de raad,

Zeer tot mijn spijt moet ik u informeren over het volgende.

 Afgelopen week ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mijzelf om persoonlijke redenen gedwongen acht om met onmiddellijke ingang mijn werk als wethouder neer te leggen.

Dit spijt mij buitengewoon, omdat ik dat werk met ziel en zaligheid deed. Met veel plezier en werkend aan zaken voor onze inwoners op de portefeuilles waaraan ik heb mogen werken. Ik ga er vanuit dat mijn collega’s die achterblijven in het college, alsmede uw raad het goede werk voort zullen zetten, ook in de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen en wens u allen daarbij heel veel succes.

Omdat de reden voor mijn vertrek een persoonlijke afweging betreft en geen betrekking heeft op mijn politiek/bestuurlijk functioneren zal ik geen nadere toelichting geven op mijn vertrek en evenmin ingaan op vragen van raadsleden of pers. Ik begrijp dat dit, evenals het niet persoonlijk brengen van deze boodschap, onbevredigend zal zijn voor velen, maar hoop op uw begrip voor deze abrupte wijze van afscheid nemen.

 Ik hoop velen van u bij gelegenheid weer te treffen in de toekomst.

  Met vriendelijke groet,

 Ger Lindeman

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl