Hoop voor kampeerder Schildmeer

Op 16 mei werd het bestemmingsplan voor een nieuwe camping aan het Schildmeer gepresenteerd aan de raad. Alle fracties reageerden bijzonder positief op het plan. De eigenaar van de nieuwe camping zou de heer Van Oosten worden, voormalig eigenaar van camping De Otter. De camping zou komen te liggen aan de Damsterweg op de locatie van de gemeentelijke dagcamping.

Behoefte aan camping aan het Schildmeer

In 2020 is de camping De Otter verkocht aan Hofparken die er luxe recreatiewoningen voor in de plaats wilde. Na de sluiting van De Otter zijn er uitsluitend nog luxe vakantiewoningen aan het Schildmeer. Voor de reguliere kampeerder is er geen aanbod meer. Van Oosten, die tijdens de raadscommissievergadering zelf aanwezig was als inspreker, gaf aan dat er behoefte is aan een camping.

Lange aanloop

Hoewel de gemeente Midden-Groningen Van Oosten heeft benaderd met het idee voor een nieuwe camping, duurt het proces toch al meerdere jaren. In 2021 stemde het college officieel in met de plannen. In 2022 zijn de plannen gepresenteerd aan de inwoners in Steendam. Van Oosten gaf aan veel tijd, energie en geld te hebben geïnvesteerd in het bedrijfsplan en deed een appèl op de gemeente om in te stemmen met de plannen. Het plan lijkt nu doorgang te vinden, gezien het unaniem positieve geluid vanuit de raad.

Automatisering en slagboom

Van Oosten gaf aan een moderne camping te realiseren waarin alles volledig geautomatiseerd wordt. Bezoekers kunnen online reserveren en zich bij een paal bij de entree aanmelden. Elektrische voorzieningen worden bij aankomst geactiveerd, aldus Van Oosten. Belangrijk hiervoor is een slagboom op de ontsluitingsweg naar de Damsterweg. Van Oosten gaf aan dat wandelaars of mensen die de hond willen uitlaten zich wel vrijelijk over de camping kunnen bewegen.

Platform Keelbos

Ook aanwezig als inspreker tijdens de raadscommissievergadering was de heer Scheffer die namens stichting Platform Keelbos sprak. De stichting voert al langer juridische actie tegen de komst van de camping. De camping zou het einde betekenen van een mannenontmoetingsplaats. Het college gaf aan open te staan voor een gesprek om te zoeken naar een alternatieve locatie.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl