HSSM: midden Groningen ook achter nieuwe aanpak kindermishandeling

Donderdag 17 november hebben 23 Groninger gemeenten de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ ondertekend. Tijdens de bijeenkomst in paviljoen Sterrebos in Groningen
hebben alle gemeenten zich verbonden aan een gezamenlijke aanpak. De ’10 van Noord’ zijn 10 actiepunten met aandacht voor preventie, goede registratie en ondersteuning van risicogroepen. Voor sommige Groninger gemeenten betekent de ondertekening een eerste stap in het ontwikkelen van beleid rondom het voorkomen van kindermishandeling. Voor andere gemeenten is dit een aanscherping van een bestaande aanpak kindermishandeling.

Groningen is de eerste regio waarbij alle gemeenten verregaande afspraken maken om kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen. We zijn het er over eens dat wegkijken voorbij is. De doelstelling is dat alle kinderen in Groningen veilig en onbezorgd kunnen opgroeien. Helaas is dat nog niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Nog steeds heeft gemiddeld 1 kind per klas te maken met een vorm van mishandeling.

De 10 van Noord
De Groninger gemeenten gaan tien acties uitvoeren om kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden. Hierbij vragen we scholen, zorginstellingen en inwoners om dit samen met ons voor elkaar te krijgen.

De gemeenten gaan voorlichting geven op scholen aan kinderen en aan ouders over mishandeling en digitale veiligheid, een meldcode hanteren en opvoedondersteuning aanbieden aan ouders. Gemeenten bieden preventieve hulp aan zwangere vrouwen en begeleiden risicogezinnen. Ook gaan we kinderopvang, scholen en zorginstellingen aanspreken op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Gemeenten stellen bovendien binnen hun organisatie een aandachtsfunctionaris kindermishandeling aan.

Bij inkopen van zorg geldt als voorwaarde dat zorginstellingen gebruik maken van de meldcode kindermishandeling en de kindcheck. Op deze wijze maakt de aanpak kindermishandeling een integraal onderdeel uit van het zorgaanbod van gemeenten. Tot slot maken gemeenten duidelijke afspraken over de samenwerking en opschaling tussen de gebiedsteams, het veiligheidshuis, Veilig Thuis en het college van B&W.

Week tegen de kindermishandeling
De ondertekening van de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ vormt een onderdeel van de week tegen de kindermishandeling. Van 14 tot en met 20 november 2016 vinden er in de provincie diverse activiteiten plaats waarbij aandacht wordt gevraagd voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl