Invulling groenstrook Kugelslaan Siddeburen

Sinds het nieuwe Kindcentrum in Siddeburen er is aan de hoofdweg in het dorp, is dorpsbelangen Voorruit Siddeburen, bezig om invulling te geven aan de zogeheten “groenstrook” vanaf de Hoofdweg richting de sporthal, sportvelden en het Kindcentrum. Deze groenstrook is vrijgekomen na de bouw van het Kindcentrum. Dorpsbelangen heeft van de gemeente de vraag en de kans gekregen om invulling te geven aan de groenstrook. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen, jong en oud, valide en mindervaliden. Een buurt- en ontmoetingsplek voor iedereen.

Er is een enquête gehouden tijdens een inloopavond op de school ( locatie toen nog Springplank) en ook een omwonenden bijeenkomst. Alle verkregen informatie en ideeën zijn verwerkt in een plan om dit gebied passend in te richten voor iedereen in het dorp en passanten die er gebruik van maken.

Op 27 Februari wordt de inrichting en ontwikkeling van de groenstrook gepresenteerd en besproken om 19.30 uur,  in het MFC in Siddeburen. Opgeven kan via info@dorpsbelangensiddeburen.nl, zodat men weet hoeveel mensen er komen i.v.m. reservering van de zaal.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl