Jagen spotjes toeristen weg in regio

Vanaf 2017 wordt er in en rondom de stad Groningen hard gewerkt aan de Zuidelijke Ringweg. De laatste fase is gestart op 22 maart en zal duren t/m 2 september. Door de werkzaamheden zijn er veel afsluitingen en omleidingen. Op het platvorm Groningen Bereikbaar worden reizigers gewaarschuwd en geïnformeerd over de meest actuele stand van zaken, ook via spotjes. Automobilisten wordt hierin geadviseerd om het gebied te mijden en zoveel mogelijk per fiets te reizen.

De VVD Midden-Groningen vraagt zich af, ondanks dat het een goed is om informatie te verstrekken, dit mogelijk ook een negatief effect zou kunnen hebben op de recreatiesector. Toeristen kunnen afgeschrikt worden door de berichtgeving en kiezen voor een korte of lange vakantie in een ander gebied. Ook voor Midden-Groningen dat goed bereikbaar is, overwegen toeristen misschien om ook dit gebied te gaan mijden.

De fractie is benieuwd of er geen mogelijkheid is om reizigers te waarschuwen voor de verkeershinder, zonder toeristen af te schrikken. Ze hebben hierover vragen gesteld aan het college en willen weten of het college contact gehad met het college van de gemeente Groningen over deze mogelijk negatieve neveneffect en mocht dit niet zo zijn, is het college dan bereid om in gesprek te gaan met Groningen Bereikbaar om het spotje aan te passen? Ook zijn ze benieuwd of het college al signalen van andere gemeenten of ondernemers heeft gehad, over dit probleem.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl