Jan Hulzebos vertrekt bij GroenLinks

Gemeenteraadslid Jan Hulzebos neemt afscheid van GroenLinks met ingang van 1 juni. In een brief aan de fractie van GroenLinks maakt hij het stoppen, de bezwaren en zijn teleurstellingen bekend. Fractievoorzitter Roshano Dewnarain was verbaasd over het stoppen van Hulzebos.

In een uitzending van RVT Midden-Groningen zegt Hulzebos met pijn in zijn hart te vertrekken, “maar toch is mijn besluit weloverwogen.” Hij doet zijn verhaal in het programma om zijn kiezers duidelijk te maken, waarom hij tot deze beslissing is gekomen. GroenLinks is niet de eerste partij waar hij afscheid van neemt, in februari 2023 stapte Hulzebos op bij GemeenteBelangen Midden-Groningen.

In het begin liep de samenwerking met de andere leden van de fractie voorspoedig, maar op den duur voelde Hulzebos zich niet meer op zijn plek. Hij vertelt over de ongelijkwaardige situatie die hij op den duur in de fractie ervoer. Deze bestaat, naast Hulzebos, uit fractie-assistent Ger Zuiderveen, Roshano en Arlette Dewnarain, de laatste twee zijn familie van elkaar. Hij voelde zich vaak het derde wiel aan de wagen tijdens raadsvergaderingen. Tijdens werkbezoeken en excursies werd hij vaak niet in de communicatie meegenomen. Ook verwijt hij fractievoorzitter Roshano Dewnarain dominant gedrag tijdens partijbijeenkomsten.

De directe aanleiding om uit de fractie te treden was voor Hulzebos de gang van zaken rond de Tweede Kamerverkiezingen. Zo werd hij door het bestuur niet ingelicht wie de campagneleider was en werd er niets gedaan met zijn mening over de keuze. Volgens hem zou er met name in het volkse deel van Hoogezand matig campagne zijn gevoerd en was er te weinig promotiemateriaal.

Hulzebos neent het de partij ook kwalijk, dat er tijdens zijn burn-out niet of nauwelijks aandacht aan hem is besteed.

Hulzebos is van plan om als eenmansfractie Jan Hulzebos door te gaan in de raad van Midden-Groningen.

Fractievoorzitter Roshano Dewnarain gaf in een eerste reactie aan zeer verbaasd te zijn over het ontstane tumult. De komst van Hulzebos in de fractie was in het begin een fijne uitbreiding. Dewnarain heeft dit ook niet aan zien komen en betreurt de wijze waarop Hulzebos nu de partij verlaat.

Hulzebos werd een jaar geleden, na zijn vertrek bij Gemeente Belangen, goed ontvangen bij GroenLinks. Hij werd dan ook unaniem toegelaten door de partij. Na de ledenvergadering werd hij in mei 2023 onderdeel van de fractie. Er was een klik met het team en de samenwerking verliep prima.

Een van de redenen dat Hulzebos bij GemeenteBelangen was weggegaan, was dat hij vond dat ook daar de gelijkwaardigheid ontbrak. Roshano Dewnarain ontkende dat dat ook bij GroenLinks het geval zou zijn; binnen de partij is staat diversiteit hoog in het vaandel. Hij zag dan ook geen reden dat dit bij de GroenLinks fractie naar voren zou komen.

Op de persoonlijke aantijgingen, bijvoorbeeld dat  Dewnarain dominant wordt genoemd, wil hij niet te diep ingaan. Hij vind de beschuldiging onterecht en vindt dat zoiets binnen de partij besproken had moeten worden. In zijn rol als fractievoorzitter treedt hij op als woordvoerder naar buiten toe. Iedereen in de partij is gelijkwaardig, maar als er iets overlegd moet worden, dan gaat dat via de fractievoorzitter. Hulzebos heeft een aantal keren aangeven dat Dewnarain de jongste voorzitter is in de raad. Ook de andere punten waar Hulzebos kritiek op heeft: de slechte verkiezingscampagne, de eenzijdige keuze van de campagneleider en het gebrek aan steun tijdens Hulzebos’ burn out, zijn volgens Roshano niet terecht.

Hij had graag gezien dat de kwestie intern besproken was geworden en op een waardige manier was afgesloten. Hij staat dan ook nog open voor een gesprek.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl