Kiel Windeweer: ChristenUnie Kamerlid in gesprek met stichting ‘Stop zoutwinning’

De ChristenUnie in Midden-Groningen heeft zich uitgesproken tegen het verlenen van een vergunning om zout te winnen bij Kiel-Windeweer. De effecten van gaswinning zijn al groot en nieuwe mijnbouwactiviteiten zoals de winning van zout willen we tegen gaan. Nedmag heeft aangegeven toch door te willen gaan met voorbereidingen op winning. Om dit probleem onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer die mogelijk ook door de Nedmag zal worden benaderd hebben we Kamerlid Stieneke van der Graaf naar Kiel-Windeweer gehaald om met de stichting ‘Stop zoutwinning’ in gesprek te gaan. Er werd door de stichting een duidelijke presentatie gegeven over de risico’s van winning. Vooral het effect van de combinatie van winning van gas en zout is onduidelijk. Wie er voor de schade op zal draaien is onbekend en het risico dat er naar elkaar wordt verwezen is groot. Effecten op gebouwen en op de waterhuishouding zijn niet goed onderzocht.

Van der Graaf heeft zich als Statenlid in Groningen ingezet voor de gedupeerden van de gaswinning en zegde toe de minister vragen te gaan stellen. Haar motivatie om naar Den Haag te gaan is “Als er onrecht op je pad komt, moet je daar tegen strijden.’’ ChristenUnie lijsttrekker voor Midden-Groningen Jan Jakob Boersma maakte duidelijk dat er geen sprake kan zijn van zoutwinning. “Wij willen geen nieuwe mijnbouwactiviteiten in de gemeente Midden-Groningen. Dat zal een belangrijke voorwaarde zijn bij de onderhandelingen over een nieuw college.”

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl