Kolham: Raadsvoorstel opheffen Gemeenschappelijke regeling Rengers

Het college heeft ingestemd met het opheffen van de Gemeenschappelijke regeling bedrijvenpark Rengers (hierna: GR) en legt het voor aan de raad ter instemming. GR is een samenwerking tussen de (voormalige) gemeenten Slochteren, Hoogezand–Sappemeer en de gemeente Groningen en heeft als doel bedrijvenpark Rengers in Kolham te ontwikkelen. Door de fusie naar Midden-Groningen moet de GR worden aangepast. Dit was een goed ‘natuurlijk moment’ om nut en noodzaak van de GR goed tegen het licht te houden, omdat het een vrij zwaar bestuursorgaan is voor een project waar weinig bestuurlijke beslispunten zijn. De gemeente Groningen heeft aangegeven graag uit de GR te willen stappen omdat zij weinig binding heeft met het project. Het Algemeen en Dagelijks bestuur van de GR hebben ingestemd met de opheffing en op 24 april 2018 een liquidatieplan vastgesteld. Opheffing betekent dat de gemeente Midden-Groningen de grondexploitatie overneemt van de GR.

Aan de gemeenteraad van Midden–Groningen ligt het besluit voor om in te stemmen met de opheffing van de GR en de overname van de grondexploitatie.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl