Kropswolde krijgt nieuw kindcentrum

In kader van het scholenprogramma krijgt ook Kropswolde een nieuw kindcentrum. Het komt te liggen op de hoek van de Woldweg en de Oude Meerweg. Het kindcentrum zal voorzien in een basisschool, peuter- en kinderopvang. Het is een van de laatste opgaven binnen het scholenprogramma.

Tijdens de raadscommissievergadering op 14 april werd de raad gevraagd in te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan. Alle fracties waren het er over eens dat het verouderde schoolpand toe is aan vervanging. Marian van Dijken (BBP) pleitte voor het behoud van het huidige schoolpand vanwege de cultureel-historische waarde.

Mogelijk ook dorpshuis en gymzaal

In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met een eventueel nieuw dorpshuis in hetzelfde pand. Meerdere fracties stelden vragen over de communicatie met het huidige dorpshuis. Volgens Marian van Dijken (BBP) is er namelijk geen communicatie tussen Stichting Ultiem en het dorpshuis. Het college kreeg het verzoek om het dialoog tussen Stichting Ultiem en het dorpshuis op gang te brengen. Ook wordt er in het bestemmingsplan rekening gehouden met een aansluitende gym-voorziening.

Het plan is door als bespreekstuk naar de raadsvergadering op 25 april.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl