Kropswolde: Verblijf wethouder Borg rechtmatig

Uit onderzoek is gebleken dat wethouder Jaap Borg rechtmatig permanent verblijft op recreatiebungalowpark De Leine. De gemeenteraad is geïnformeerd met een raadsbrief over dit onderwerp. Deze bevindingen zijn getoetst en correct bevonden door advocatenkantoor Yspeert. Naar aanleiding van WOB-verzoeken is procesmatig en inhoudelijk onderzoek verricht naar de aanvraag van de heer Borg en zijn partner in 2010 om aanspraak te maken op een gedoogbeschikking om permanent te mogen wonen op recreatiebungalowpark De Leine.

Proces
Op 10 december 2010 is de aanvraag tijdig gediend. Oorspronkelijk was er een omgevingsvergunning aangevraagd. In overleg is die conform het ‘Plan van Aanpak onrechtmatige bewoning recreatieverblijven gemeente Hoogezand-Sappemeer 2006’ omgezet in een aanvraag voor een gedoogbeschikking. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is dat toegestaan en zelfs verplicht als het onverkort toepassen van het beleid tot een onevenredig gevolg voor de aanvrager zou leiden. De gedoogbeschikking is afgegeven op 23 juni 2011.

Inhoud
De aanvragers voldeden aan de voorwaarden zoals die in het Plan van Aanpak vermeld staan. De heer Borg had geen regulier pensioen, maar hij had als ondernemer een pensioen-BV opgericht. Deze constructie is daarom namens het college gelijkgesteld aan een regulier pensioen omdat eveneens op grond van de Algemene wet bestuursrecht het onverkort toepassen van het beleid tot een onevenredig gevolg voor de aanvrager zou leiden. Het beleid is destijds op een juiste wijze toegepast. Op het moment van aanvragen was er geen sprake van een wethouderschap of raadslidmaatschap van de aanvrager.

In 2013 zijn alle gedoogbeschikkingen met betrekking tot De Leine onder het persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan gebracht waarmee het verschijnsel gedoogbeschikking ophield te bestaan.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl