Lageland: gemeente treedt opnieuw handhavend op tegen Camping Eemsverlaat

Met ingang van 1 januari 2017 valt camping Eemsverlaat onder het gezag van de gemeente Groningen. Het perceel valt namelijk binnen het Meerstadgebied dat in het kader van de grenscorrectie Meerstad met ingang van die datum overgaat naar de gemeente Groningen. De afgelopen periode heeft de gemeente Slochteren nog de nodige acties ondernomen richting camping Eemsverlaat. Zo lopen er momenteel vier handhavingssporen.

Het eerste is gericht op de bouwwerken op de camping die zijn gebouwd zonder daarvoor benodigde vergunningen. Daarvoor is een dwangsom opgelegd van €10.000,-. Inmiddels is gebleken dat de uitbaters die dwangsom zullen moeten betalen omdat niet aan de aanschrijving is voldaan. Het tweede is gericht op het gebruik van de horeca en sauna bij de camping. Die mogen alleen gebruikt worden door campinggasten, maar er is telkens geconstateerd dat niet alleen campinggasten gebruik maken van deze voorzieningen. Daarvoor is ook een dwangsom opgelegd van € 10.000,-. Als bij een volgende controle weer mensen van buiten de camping aanwezig zijn, is men ook die dwangsom verschuldigd. Het derde is een bouwstop die voor het gehele perceel is opgelegd. Het is gebleken dat het ter plekke geldende bouwverbod niet werd nageleefd. Daarom is een dwangsom in het vooruitzicht gesteld van € 10.000,- bij een volgende overtreding van het bouwverbod.

Het vierde is een vooraankondiging tot bestuursdwang, omdat er tijdens een controle op 17 november is geconstateerd dat er seksuele handelingen werden verricht in de sauna. Als vaker dergelijke handelingen geconstateerd worden, kan de sauna gesloten worden. Slochteren heeft in het kader van de grenscorrectie de situatie voor de omwonenden van de camping op deze manier zo goed mogelijk overdragen aan Groningen. Er heeft inmiddels een warme overdracht plaatsgevonden, zodat de gemeente Groningen in 2017 verder zal gaan waar het voor Slochteren dan ophoudt.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl