Groen Sein – Natuurbegraafplaats Roegwold

Alle seinen staan op groen voor een nieuwe natuurbegraafplaats vlakbij Slochteren. Het zou de vierde natuurbegraafplaats zijn in de provincie Groningen. Initiatiefnemers zijn Martin Haverkamp en Ard Hofman. De begraafplaats zal komen te liggen aan de Verlengde Veenlaan naast het Roegwold.

Lang traject

‘Het is een lang traject geweest’, legt Martin uit. ‘Ook voor de gemeente was dit iets volkomen nieuws en moest er gezocht worden naar de juiste voorwaarden waaronder zoiets kan plaatsvinden. Wij zijn nu vier jaar bezig.’ Wel reageerde de gemeente vanaf het begin positief op de plannen, evenals grondeigenaar Idem Dito.

Geen bezwaren

De initiatiefnemers hebben een uitgebreid ruimtelijk plan aangeleverd waarin alle details in relatie tot wet- en regelgeving zijn uitgewerkt. De gemeente ziet geen bezwaren om in te stemmen met het plan. Omwonenden zijn vroegtijdig betrokken bij de plannen. Ook hier zijn geen bezwaren naar voren gekomen.

Het perceel

Het gaat om een perceel van 18 hectare dat is gelegen is aan de verlengde Veenlaan bij Slochteren. ‘Onbedoeld zijn we hiermee meteen grootste natuurbegraafplaats in de provincie Groningen’. De grond kent momenteel een bestemming als bosgebied. De grondeigenaar wilde er voorheen twee landhuizen bouwen in een bosrijke omgeving. De bosbeplanting is volgens plan uitgevoerd. De bouw van de twee landhuizen is echter nooit van de grond gekomen. Het bos heeft zich sinds 2008 tot zijn huidige staat kunnen ontwikkelen.

De begraafplaats 

De begraafplaats zal ruimte bieden aan 4000 tot 5000 graven. De begraafplaats blijft zo natuurlijk mogelijk. Wel worden er enkele voorzieningen aangelegd. Er komt een parkeergelegenheid, paden worden verhard (met natuurlijke materialen), er komt een beheergebouw en een uitkijktoren.

Geen grafstenen, wel coördinaten

De betreffende personen worden in een biologisch afbreekbare kisten of lijkwades begraven. Alles wat de grond ingaat moet biologisch afbreekbaar zijn (dus geen synthetische kleding en geen spijkers). Daarna doet de natuur zijn werk. Er zullen geen grafstenen worden geplaatst. Om het mogelijk te maken om het graf te bezoeken krijgen verwanten coördinaten van de plek waar hun dierbare begraven ligt.

Wij voorzien in een behoefte

Martin is nu zeven jaar actief als uitvaartondernemer. ‘Men wil graag begraven worden in de streek waar ze zijn opgegroeid en in deze streek was nog niets.’ Zodoende besloot Martin om een uitvaartcentrum te beginnen in Slochteren.

Tijdens het werk merkte Martin op dat er een toenemende belangstelling is voor natuurgraven. In de provincie Groningen zijn momenteel drie natuurbegraafplaatsen (bij Sellingen, bij de Blauwe Stad en bij Wierum), maar dus niet in de streek van Slochteren. De locatie van deze natuurbegraafplaats valt geografisch perfect tussen de andere locaties en biedt daarmee een mooie dekking aan deze regio.

Eeuwige grafrust 

De initiatiefnemers bieden de mensen eeuwige grafrust op deze begraafplaats en dus ook totale ontzorging. ‘Een van de belangrijke redenen voor mensen om te kiezen voor een begraafplaats als deze is de totale ontzorging. Bij een regulier graf geldt een termijn, moet er huur betaald worden en onderhoud plaatsvinden. Hier is niets van dat. Men wordt begraven en klaar… eeuwige grafrust.’ Dierbaren kunnen tot in de eeuwigheid en in alle vrijheid het graf bezoeken. ‘Dit is belangrijk voor mensen’, stelt Martin.

Visie op uitvaart 

Deze ontzorging is in bredere zin belangrijk voor de ondernemers, ook tijdens de uitvaart zelf. Martin legt uit dat hij op relatief jonge leeftijd twee zware verliezen heeft ervaren, met compleet verschillende ervaringen tijdens de uitvaart, zowel in positieve als negatieve zin. Dit heeft hem visie geboden op wat het betekent voor mensen om te zorgen voor een passende uitvaart.

‘Ik doe bewust maar een uitvaart per dag. Dan hebben mensen namelijk rust. Het leven is al gehaast genoeg. Laat de uitvaart vooral in rust plaatsvinden.’

Naast natuurgebied Roegwold

Ook de omgeving is van toegevoegde waarde. De natuurbegraafplaats komt te liggen naast het natuurgebied Roegwold. Dit geeft het toegevoegde natuurwaarde. ‘Hoe mooi is het als je nadat je een dierbare hebt bezocht op de fiets kan stappen en zo het Roegwold in fietst’. Ook dit heeft bijgedragen aan de keuze voor deze specifieke locatie.

Alle seinen staan op groen

Tijdens de raadscommissievergadering op 21 maart reageerden alle fracties positief. Op 4 april stemt de raad over het plan. Na instemming van de raad ligt het plan gedurende zes weken ter inzage en kan men zienswijzen indienen. Afhankelijk van al dan niet ingekomen zienswijzen kan het proces daarna van start.

Voor Martin en Ard is het wachten op deze laatste fase.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl