Loppersum: Elektrisch deelvervoer in de gemeente

Ten overstaan van notaris Huitsing te Middelstum is op woensdag 23 september de coöperatie Deelslee opgericht. Negentien samenwerkende organisaties uit de gemeente Loppersum hebben zich verenigd in deze coöperatie om elektrisch deelvervoer mogelijk te maken. Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en milieu) tekende namens de gemeente Loppersum voor oprichting van de coöperatie. Wethouder Bé Schollema: ‘De gemeente Loppersum streeft ernaar om fossielvrij te zijn in 2030. Om dit doel te behalen zoekt de gemeente naar innovatieve oplossingen. Een van deze oplossingen is het aanbieden van elektrisch deelvervoer aan onze inwoners. Aan de uitwerking van dit plan is de afgelopen tijd door een groep betrokken inwoners en de gemeente gewerkt. Met de oprichting van de coöperatie DeelSlee is een volgende stap gezet naar elektrisch deelvervoer voor en door onze inwoners.’

Elektrische deelauto’s in de dorpen

De coöperatie gaat mogelijk maken dat inwoners van de gemeente Loppersum in het najaar gebruik kunnen maken van moderne elektrische deelauto’s. De deelauto’s zijn volledig elektrisch en inwoners kunnen ze straks reserveren via een app op de mobiele telefoon. Er wordt gestart met tien auto’s en acht laadpalen in vijf dorpen. Als eerste zijn Loppersum, Middelstum, Stedum, Garrelsweer en Garsthuizen aan de beurt. Op termijn wordt het project uitgebreid naar de andere dorpen.

Coöperatie DeelSlee

De coöperatie bestaat uit leden van negentien organisaties in de gemeente Loppersum: alle verenigingen dorpsbelangen, de energiecoöperaties, de zorgcoöperaties en de gemeente Loppersum. De leden leveren de afgevaardigden voor het algemeen bestuur dat beslist over het beleid van de coöperatie. Uit hun midden wordt een dagelijks bestuur gekozen dat de dagelijkse gang van zaken gaat regelen.

Het project elektrisch deelvervoer heeft van Nationaal Programma Groningen € 2 miljoen beschikbaar gekregen om de komende tien jaar de levensvatbaarheid te bewijzen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl