Loppersum: Kunnen Politici ons land duurzaam inrichten als ze de buurt negeren?

Op dinsdag om 21:25 op NPO2 staat de uitzending van televisieprogramma De Monitor in het teken van politieke partijen die niet willen kiezen voor wind of zonne-energie. Over het verzet tegen de komst van windmolen- en zonneparken en hoogspanningsleidingen en het belang van betrokkenheid van de buurt. Met als lichtend voorbeeld de Lopster Energiecoöperatie.

In Nederland is veel verzet tegen duurzame energie, met name dan tegen windturbines. Uit onderzoek van De Monitor blijkt dat een kwart ‘het (zeer) onacceptabel [vindt] als hun directe omgeving verandert door de komst van windmolen- en zonneparken.’ Het televisieprogramma liet al eerder zien dat de beslissing om in de Drentse Veenkoloniën windturbines te bouwen zo snel verliep, dat de bewoners zich overvallen voelden. Zelfs de Natuur en Milieufederatie had begrip voor het verzet, en bepleitte al om bewoners van meet af aan te betrekken. Ook uit het lopende onderzoek van De Monitor blijkt continu: betrek de bewoners, anders is het kansloos.

Aardbeving

De duidelijkste vorm van de betrokkenheid van onderop is de lokale energiecoöperatie. In Groningen groeit het aantal energiecoöperaties het snelst. Daar zijn een paar redenen voor: de aardbevingen maken dat men zelf wat wil veranderen. Bovendien, zo vertelt Joris de Winter van de Groninger Energie Koepel, realiseert men zich dat elk jaar een bedrag van 400 miljoen euro de provincie verlaat. Waarom zou je dat niet proberen zelf te houden. ‘Het gaat vooral over de regie. We zijn de regie over de energie compleet kwijt geraakt. Maar het gaat ook om de sociale component, het versterken van sociale cohesie.’

Koepel

Een andere reden voor de groei van de coöperaties is dat de koepel door steun van de Provincie heel actief kan zijn: ‘De transitie is een kans. Wij gaan dorpen en groepen af om mensen aan te sporen actief te worden. We zoeken aansluiting bij sociale clubs , dan stellen we een informatieavond voor.’ Volgens De Winter is het onontkoombaar dat er meer windturbines en zonneparken komen. ‘De ruimtelijke impact daarvan is groot. Dat kan niet zonder draagvlak. Dan krijg je steeds fellere weerstand. Transitie kan niet lukken zonder dat de directe omgeving betrokken wordt bij de vormgeving van plannen.’

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl