Loppersum: Start bouw kindcentra

Eind juni/begin juli start de bouw van twee nieuwe kindcentra in de gemeente. Vanaf 2019 is hier opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar. Het uitgangspunt voor het ontwerp van de kindcentra is dat deze klaar moeten zijn voor de toekomst: aardbevingsbestendig, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven, flexibel qua inrichting en daarmee berekend op de toekomst. Op 13 juni 2018 ondertekenden wethouder Schollema namens de gemeente Loppersum, de heer Jorritsma namens Jorritsma Bouw en de heer Dijk namens D&W Installatiegroep daarvoor de realisatieovereenkomsten.

In Middelstum komt het kindcentrum aan de Zuiderstraat, op een prachtige met water omringde locatie waar tot voor kort de gereformeerde basisschool Klim-op stond. Dit ‘eilandje’ had één ontsluiting en er worden er nog twee bijgemaakt zodat het van verschillende kanten toegankelijk wordt. Hier krijgen OBS de Wilster, CBS Wicher Zitsema, kinderopvang van Kids2b en de bibliotheek in de toekomst een nieuwe plek. Het kindcentrum wordt flexibel ingericht, zodat bij leerlingendaling het overschot aan ruimte anders kan worden benut. Ook aan duurzaamheid wordt gedacht: het gebouw wordt bijna energieneutraal, onder meer door het gebruik van zonnepanelen op het dak.

In Loppersum komt het kindcentrum aan de Schoolstraat. Dit wordt de nieuwe locatie van OBS Prinses Beatrix, CBS Roemte en de kinderopvang Kids2b. De beide scholen krijgen elk een eigen kant van het gebouw en houden daarmee hun eigen identiteit. Er worden aparte clusters van vier lokalen gemaakt rond een eigen leerplein. De clusters zijn flexibel en liggen rond het centrale hart van het gebouw, waar ook kinderopvang Kids2b een plek krijgt. Ook dit gebouw wordt bijna energieneutraal.
Ten slotte wordt ook in Stedum een kindcentrum gebouwd. De bouw hiervan start in de tweede helft van 2018. Voor alle drie de kindcentra geldt, dat het de bedoeling is om het nieuwe gebouw in de loop van 2019 op te leveren.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl