Meeden: Drie AED’s 24/7 beschikbaar

In de “oude” gemeente Menterwolde had Meeden al de eerste AED (Automatische Externe Defribilator), die 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar is. Met behulp van de Vriendenloterij is deze kast verkregen via de Hartstichting. Deze eerste buitenkast met AED is te vinden bij het openlucht zwembad De Kolck aan de Badweg. Door een goede (re)actie.

van de voormalige Gemeente Menterwolde zijn bij de diverse MFC/Dorpshuizen in de gemeente Menterwolde de daar aanwezige AED’s in een buitenkast geplaatst.

In Meeden (circa 1.500 inwoners) kwam de roep om ook, in verband met spreiding over het gehele dorp, een AED aan de westzijde te plaatsen.

Dat laatste is nu ook gebeurd: de Dorpscoöperatie Meeden heeft gelden beschikbaar gesteld om een AED met buitenkast aan te schaffen en deze is geplaatst bij Zorgboerderij De Velduil aan de Vennenweg).

 

Kunt u zelf reanimeren? Meldt u dan aan als burgerhulpverlener bij het landelijk oproepsysteem. Via de centrale van 112 krijgen u en meerdere hulpverleners een bericht met het verzoek om te helpen bij een reanimatie bij u in de buurt. Aanmelden kan via www.hartstichting.nl/aanmelden, op de site van HartslagNu en via Stichting Groningen HartVeilig.

De Kolck aan de Badweg
AED’s in een buitenkast

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl