Meedhuizen: Veelomvattend project

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het project “Meedhuizen: Verkeer en meer…”. Daarmee is officieel het startschot gegeven voor een veelomvattend project met een unieke aanpak. In Meedhuizen speelt een aantal zaken:

– de wens van de inwoners om Meedhuizen verkeersveiliger te maken;
– er is veel onderhoud nodig in de openbare ruimte;
– een aantal wensen van de inwoners, verzameld bij het opstellen van de woonvisie en
– de wens om een dorpsplein te creëren en jongeren een eigen ontmoetingsplek te geven voor hun activiteiten.
Maximale opbrengst, minder hinder
Om een maximale opbrengst te behalen worden deze zaken, waar mogelijk, gecombineerd in een project. Hierdoor kan meer worden gerealiseerd met hetzelfde budget. Bovendien geeft een gezamen-lijke aanpak minder hinder bij de uitvoering.
Open en samen: met inwoners én aannemers
Binnen het project wordt maximaal invulling gegeven aan burgerparticipatie door intensief samen te werken met de inwoners van Meedhuizen. De eerste bijeenkomsten met en in het dorp zijn al ge-weest. Ook andere gebruikers van het dorp, zoals Cumela, LTO en het waterschap, waren daarbij uitgenodigd. Verder wordt, al voor de aanbesteding, met aannemers gekeken hoe het project het best kan worden aangepakt en aanbesteed. De eerste marktverkenning heeft daarvoor eind mei al plaats-gevonden. “Een verfrissende aanpak”, aldus één van de deelnemende aannemers. Projectleider Rients Turkstra: “We willen de aannemer ook praktisch laten meedenken met de landschapsarchitect en zoeken een aannemer die past bij het dorp en het werk het beste kan uitvoeren”.

Plan van aanpak
Het door het college vastgestelde plan van aanpak is bedoeld om het project overzichtelijk te houden en te zorgen dat het tot een goed einde wordt gebracht. Het plan van aanpak maakt voor inwoners en gebruikers van Meedhuizen duidelijk wat van de gemeente mag worden verwacht en wat de gemeen-te van de inwoners verwacht. Wethouder Menninga: “In dit project zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen”.

Financiën
De kosten voor het project, waaronder het opstellen van het plan van aanpak, zijn gedekt door be-schikbare budgetten. In het plan van aanpak is een gedetailleerde onderbouwing aangegeven.

Aanpak/uitvoering
Voor de uitvoering van het project is een projectorganisatie neergezet bestaande uit interne en exter-ne experts. Voor het project is wethouder Menninga bestuurlijk opdrachtgever en lid van de stuur-groep. Bij belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van een definitief ontwerp, wordt afgestemd met het college en de gemeenteraad.

Actualiteit
Op de site van de gemeente Delfzijl zijn steeds de laatste documenten en de laatste stand van zaken terug te vinden. Belangstellenden kunnen zich via de site ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die vanuit dit project wordt uitgegeven. Dat kan door een mail te sturen aan y.arnst@delfzijl.nl.
Meer informatie is ook te vinden op www.dorpsbelangenmeedhuizen.nl, Verkeer en Meer.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl