Meer activiteiten, initiatieven voor LHBTIQ+

Een jaar na het ontstaan van de stichting Regenboog Midden-Groningen is men behoorlijk aan het groeien qua activiteiten en initiatieven. Ook dit jaar wordt er weer van alles georganiseerd voor de Regenbooggemeenschap in Midden-Groningen. Deze inzet komt vanuit de gemeenschap zelf en organisaties die zich er hard voor maken.

Zo heeft men onder andere een steunpunt, ontmoetingsplekken en daarnaast een veilige plek voor mensen die dat nodig hebben opgezet. Voorzitter Christian Buitenkamp van de stichting, vertelt hoe belangrijk hij het vindt om ook in onze gemeente hiervoor ontmoetingsplekken te hebben, door middel bijvoorbeeld van Pride cafe’s en Regenboogspreekuren laten we zien dat Midden-Groningen voortvarend bezig is op dat gebied. Het initiatief hiervoor kwam vanuit hemzelf, omdat hij zelf ook met bepaalde vragen zat en zich goed kon voorstellen dat dit ook het geval was bij mensen van het LHBTIQ+ gemeenschap in onze gemeente.

Eens per maand is er een Pride Café  en daar kunnen mensen met elkaar in gesprek gaan of hun ervaringen met elkaar delen. Ook kunnen ze het hebben over vraagstukken wat betreft hun geaardheid. “Wij hopen daarmee dat de mensen zich gehoord en gesteund voelen in onze gemeente” verklaart voorzitter Christian Buitenkamp. “We hebben de Pride Cafés al een paar keer gehouden in het Grand Café in het Kielzog, Wijkcentrum het Punt en Hotel Faber in Hoogezand. “ Maar we zijn nog hard op zoek naar meer vaste locaties in Midden-Groningen en zoeken we nog extra leden die ons willen ondersteunen met het organiseren van diverse activiteiten.”

Vanaf 1 Mei dit jaar, organiseert stichting Regenboog Midden-Groningen ook spreekuren voor mensen uit de LGBTIQ+ gemeenschap en andere belangstellenden. Het spreekuur wordt één keer in de twee weken georganiseerd door een groep vrijwilligers uit deze gemeenschap. Naast het samen zijn en praten over gemeenschappelijke interesses, kan men ook praten over de moeilijke momenten waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven, helpen met vragen over gender of ervaringen uitwisselen. Het spreekuur vindt plaats in de bibliotheek in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand van 17.00 tot 18.00 uur.

Op elke laatste zaterdag in juni wordt er in Nederland het evenement Roze zaterdag gevierd. Dit jaar zal deze in de stad Groningen plaatsvinden. Op deze dag trekken mensen in kleurrijke optochten door de stad om te vieren dat ze zichzelf mogen zijn. Ook Regenboog Midden-Groningen zal op deze dag aanwezig zijn. Roshano Dewnarain bestuurslid van Regenboog Midden-Groningen en tevens voorzitter van GroenLinks Midden-Groningen verteld dat 2024 een Queer Year jaar is en in het teken van de Queer gemeenschap en regenbooggemeenschap staat, niet alleen tijdens roze zaterdag. Naast serieuze thema’s, is het zo’n dag ook gewoon een feestelijke dag met muziek, kleurrijke kleding en vooral een dag dat je jezelf kunt zijn.

Met een bus gaan ze samen met de Regenboog Oldambt, naar de landelijke Pride Roze Zaterdag, 22 juni aanstaande. Alle leeftijdsgroepen in de gemeenschap zijn hierbij vertegenwoordigd. Een dag met veel liefde, aldus Dewnarain.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl