Menterwolde: begroting 2017 sluiting

Het college van Menterwolde presenteert een sluitende programmabegroting voor het jaar 2017 aan de gemeenteraad. De ramingen voor volgend jaar en de jaren erna laten een positief beeld zien. De programmabegroting wordt behandeld in de raadvergadering van 10 november 2016, aanvang 14.00 uur. Dit is de allerlaatste begroting van de gemeente Menterwolde; voor het jaar 2018 zal een begroting voor de gemeente Midden-Groningen worden opgesteld waarin de begroting van Menterwolde is opgegaan.
Het college legt de focus in 2017 op de uitvoering van de bezuinigingstaakstelling. Het doel om de verhoging van belastingen en tarieven binnen de in het coalitieakkoord afgesproken kaders te houden, is gehaald. De grootste verandering ten opzichte van de begroting van vorig jaar is dat het dit jaar gelukt is om een sluitende begroting te presenteren. Voor de inwoners verandert er ten opzichte van 2016 weinig. De lokale lastendruk voor de inwoners wordt bepaald door het OZB-tarief (Onroerende Zaakbelasting), de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen. Het college stelt de raad voor om de afvalstoffenheffing zelfs iets te verlagen. De gemeenteraad zal de tarieven voor 2017 in december 2016 vaststellen.
Wethouder Jaap Borg: “We willen ook in 2017 zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van onze inwoners, maar de realiteit is ook dat we op onze centen moeten letten en niet alles kunnen. Ik vind het belangrijk dat we aan een prettige en veilige leefomgeving voor onze inwoners blijven werken en dat ondernemers en inwoners altijd bij ons terecht kunnen en snel geholpen worden ”.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl