Menterwolde: gemeente vecht gaswinningsbesluit aan bij Raad van State

Het college van Menterwolde heeft besloten in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het instemmingsbesluit over gaswinning in Groningen en heeft de gemeenteraad gevraagd om 10 november ook zo te besluiten. Meerdere gemeenten in Groningen, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s doen hetzelfde. De Groningse overheden hebben hun beroepen gezamenlijk voorbereid. Een beroep indienen is mogelijk tot en met vrijdag 11 november 2016.
De impact van de aardbevingen op de regio en haar inwoners is nog steeds onacceptabel groot. De overheden vinden dat de winning niet voor vijf jaar bevroren kan worden op 24 miljard kubieke meter. Omdat er nog veel onderzoek moet plaatsvinden en er daardoor nog veel onzekerheden zijn vinden de overheden dat de veiligheid van de inwoners nog niet goed geborgd is. De minister heeft onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de regio en zijn inwoners. Veiligheid en het voorkomen van schade moeten voorop staan.
Verder zijn aspecten zoals versterking en de veiligheid van infrastructuur, industrie en milieu onvoldoende meewogen in het besluit van de minister. De overheden ontkennen niet dat het er op lijkt dat de getroffen maatregelen een positief effect hebben gehad. Dit neemt echter niet weg dat de impact van de gaswinning op de regio en haar inwoners nog steeds enorm is. Er moet nog steeds met een substantieel aantal aardbevingen rekening worden gehouden.
Volgens de gegevens van de Nationaal Coördinator Groningen moeten nog rond de 22.000 woningen geïnspecteerd worden waarvan nu nog niet zeker is of ze versterkt moeten worden. Daarbij heeft onderzoek van de RUG aangetoond dat de veiligheidsbeleving door gaswinning een toename van gezondheidsklachten veroorzaakt.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl