Menterwolde: Plannen voor de versterking van scholen in gemeente bekend

De komende 3 tot 5 jaar worden de scholen in Noordbroek en Zuidbroek verder aardbevingsbestendig gemaakt. Het college en de schoolbesturen hebben daarover overeenstemming bereikt. Deze week presenteren zij hun plannen. De plannen worden nog ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad en de medezeggenschap van het onderwijs. Kern van de plannen is dat de beide scholen in Zuidbroek samen worden onder gebracht in “het Kwartet”, dat bouwkundig wordt versterkt. De Noordsuythoeve in Noordbroek zal ook bouwkundig worden versterkt. Het is mogelijk dat de kinderen tijdens de versterking niet in hun school kunnen blijven. In dat geval zal een tijdelijke school worden ingericht waar de kinderen verblijven voor een periode van maximaal 30 weken. Het plan volgt op de bekendmaking eind 2015 over de toestand van de scholen. Toen is in kaart gebracht welke ingrepen noodzakelijk waren om de huidige gebouwen aardbevingsbestendig te maken. De plannen die nu gepresenteerd worden beschrijven hoe de scholen ook bestendig gemaakt kunnen worden tegen mogelijk veel zwaardere aardbevingen in de toekomst. De partijen willen de scholen niet alleen versterken, maar direct ook extra aandacht besteden aan duurzaamheid, energiezuinigheid en het onderwijskundig gebruik.
Zuidbroek
Zuidbroek heeft twee basisscholen: De Wegwijzer (VCO) en De Tandem (OPRON). De Tandem zit onder een dak met de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, tussen- en buitenschoolse opvang, en het consultatiebureau in ‘Het Kwartet’. Het plan is beide basisscholen onder een dak samen te brengen in “Het Kwartet”. Deze zal bouwkundig versterkt worden. Mogelijk wordt het Kwartet ook nog verbouwd of uitgebreid. Zo wordt een extra stap gezet richting één goede toekomstbestendige kindvoorziening in Zuidbroek.
Noordbroek
Noordbroek heeft met de Noordsuythoeve een nieuwe accommodatie voor de Inspecteur Amerikaschool. Daarnaast biedt dit gebouw onderdak aan kinderopvang, peuterspeelzaal, sportverenigingen, bibliotheek en het dorpshuis en wordt het gebouw gebruikt door verschillende verenigingen en is er een doprsinformatiepunt. Deze locatie zal bouwkundig worden versterkt.
De kosten voor het aardbevingsbestendig maken van de scholen, evenals voor het inrichten van de tijdelijke school, als dat nodig is, worden gedragen door de NAM.
Vervolg
De gemeente, de schoolbesturen en andere betrokken partijen gaan over de plannen in gesprek met
hun achterban.
Andere aardbevingsgemeenten
In alle 9 aardbevingsgemeenten is eenzelfde inspectie van alle scholen uitgevoerd. En in alle
gemeenten wordt gewerkt aan plannen om de inrichting van de onderwijslocaties en locaties voor
kinderopvang voor de toekomst het best te organiseren. Elke gemeente maakt hiervoor in de
komende periode haar programmaplannen bekend.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl