Middelstum: informatieve avond over juridische aspecten rond gaswinning en schade

Vorig jaar organiseerde de Juridische Studentenvereniging een bijeenkomst bij de RUG over de juridische aspecten rond de aardgaswinning. Vanwege de grote belangstelling is deze herhaald in Middelstum. Dit waren twee druk bezochte bijeenkomsten. We zijn nu ruim een jaar later en er zijn nog steeds veel juridische aspecten in het gaswinnings- en schadedossier onduidelijk. Het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging organiseren daarom samen met de betrokken hoogleraren een volgende informatieve bijeenkomst.

U bent van harte welkom op donderdagavond 13 oktober a.s. van 19:30 – 22:00 uur in het Vita Nova in Middelstum.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl