Middelstum: zangavond

Zondagavond 2 oktober aanvang 19.00 uur in de is er een zangavond Hoeksteenkerk te Middelstum. Een boeiende avond voor iedereen die van zingen houdt. De bekende muzikanten Knol en Kooij  begeleiden deze avond waarbij u bepaalt wat er wordt gezongen. In de pauze is er koffie! Er is een collecte voor de onkosten. foto: Middelstum.com