Midden-Groningen: Bezoekersreglement Historisch Archief

De openbare archieven van de gemeente Midden-Groningen en haar rechtsvoorgangers worden sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 bewaard in de archiefbewaarplaatsen in Hoogezand, Slochteren en Menterwolde. Deze archieven zijn kosteloos te raadplegen voor onderzoek. Het is wettelijk verplicht dat het college van B&W voorschriften vaststelt op basis waarvan de inzage plaats kan hebben. Als gevolg van de herindeling is een nieuw bezoekersreglement nodig.

Meer informatie is te vinden op https://historischarchief.midden-groningen.nl/

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl