Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Coalitievorming nadert

De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen is als winnaar van de verkiezingen door de overige raadsfracties gevraagd het voortouw te nemen om te komen tot coalitievorming. Namens de fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen zijn er de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met alle fracties in de gemeenteraad van Midden-Groningen. De Socialistische Partij heeft na de eerste kennismakingsperiode te kennen gegeven dat zij afziet van verdere gesprekken en ervoor kiest om de komende 4 jaren haar bijdrage te leveren vanuit de oppositie.

Uit de verkennende gesprekken blijkt dat alle partijen kiezen voor een zogenaamde Raadswerkprogramma. In dit Raadswerkprogramma wordt een aantal thema’s benoemd. De raad is bij het vinden van thema’s actief geholpen met bijdrages vanuit de bevolking. De Raad gaat kijken op welke wijze de thema’s de komende jaren invulling krijgen. Daarbij wordt de bevolking nadrukkelijk bij de uitwerking betrokken. Inmiddels is de “route” uitgezet voor een Raadswerkprogramma. De SP is geen fervent voorstander van een dergelijk programma maar werkt graag mee als andere partijen dat ook doen.

Coalitievorming

Met de overige fracties zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd over een, als het kan, breed gedragen coalitieakkoord. Alle fracties hebben meegedacht en hun bijdrage geleverd aan het concept-coalitieakkoord.  Het is de verwachting van GemeenteBelangen Midden-Groningen dat een deel van de door de partijen en de bevolking aangedragen thema’s als bouwstenen in het concept-  Raadswerkprogramma  terecht komen. Alhoewel er met name met de fracties is gesproken over een coalitieakkoord op hoofdlijnen is natuurlijk ook gedacht over de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders.

Uitgangspunt daarbij is dat “recht gedaan moet worden aan de verkiezingsuitslag”. Wij leggen dat uit als: de “winnaars”, GemeenteBelangen Midden-Groningen (GBMG) en de Boer&Burger Partij Midden-Groningen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en deel uitmaken van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders.  Duidelijk is dat er een andere bestuurscultuur moet komen, waarbij de rol van de burgers nadrukkelijk meer invulling krijgt. Wij hebben gemerkt dat de wil hiertoe zeker aanwezig is. De potentiële kandidaten voor het wethouderschap dienen deze omslag ook te kunnen en willen maken. Daarbij is geloofwaardigheid meer dan een overweging.

Op basis hiervan hebben wij de Boer&Burger Partij Midden-Groningen, CDA en VVD gevraagd om deel te nemen aan de verdere besprekingen voor een coalitieakkoord en invulling te geven aan een College van Burgemeester en Wethouders.

De komende weken hopen wij hieraan invulling te kunnen geven. Markus Ploeger, namens de fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter