Midden-Groningen: College spreekt zich uit over zwarte piet

Het college van B&W van Midden-Groningen wil graag algemeen toegankelijke Sinterklaasintochten waar alle inwoners zich prettig bij kunnen voelen. De landelijke intocht laat zien dat de roetveegpiet daar goede mogelijkheden voor biedt. Als bij openbare intochten wordt vastgehouden aan de zwarte piet dan is het college niet beschikbaar om de sint welkom te heten. Het college nodigt de organisatoren uit voor een gesprek om te streven naar een gemeenschappelijk standpunt.

Naar aanleiding van de antiracismedemonstraties die in Nederland hebben plaatsgevonden, de publieke opinie en vragen uit de gemeenteraad heeft het college besproken hoe om te gaan met de rol van zwarte piet in sinterklaasintochten in de gemeente Midden-Groningen in 2020. In hoeverre en op welke manier intochten dit jaar in verband met Corona plaats kunnen vinden is nu nog niet duidelijk. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn licht toe: “We beseffen dat er velen zijn die oprecht ongemak, pijn en verdriet voelen bij de traditionele zwarte piet. Vorig jaar heb ik organisaties opgeroepen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Maar helaas moet worden geconstateerd dat een vruchtbaar gesprek hierover niet goed mogelijk is. Het landelijke beeld toont dat de discussie van beide kanten (voor- en tegenstanders) zodanig is verhard, dat het niet meer mogelijk is om een ontspannen sinterklaasfeest te organiseren als nog langer wordt vastgehouden aan de traditionele zwarte piet. In verschillende gemeenten hebben we gezien dat er harde protesten zijn gevoerd die hun schaduw over het kinderfeest hebben geworpen. Het college vindt het daarom nodig om nu kleur te bekennen. Het college is niet in de positie om zwarte piet te verbieden (en wil dat ook niet), maar als bij openbare intochten van de Sint zwarte pieten aanwezig zijn, zullen collegeleden niet beschikbaar zijn om de Sint welkom te heten.”

Het college constateert dat een deel van de samenleving wil vasthouden aan een traditie waar zij fijne herinneringen aan hebben. Volgens burgemeester Hoogendoorn heeft men daarbij meestal helemaal geen discriminerende intenties. Maar dat neemt niet weg dat de traditionele zwarte piet in de praktijk vaak wel dit effect heeft en daardoor pijn en verdriet oproept bij hen die dit treft. Daar kan en wil het gemeentebestuur niet aan voorbij gaan. Burgemeester Hoogendoorn: “Daarom pleit het college voor een sinterklaasfeest waar alle inwoners van onze gemeente zich prettig bij kunnen voelen.”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl