Midden-Groningen: Dorps en wijkplannen

Het college van Midden-Groningen heeft de subsidieregeling voor de dorps- en wijkplannen vastgesteld. Daarmee gaat het project: Maken en realiseren van dorps- en wijkplannen officieel van start. Het project is onderdeel van het lokaal programmaplan van het Nationaal Programma Groningen (NPG):Hart voor Midden-Groningen. Alle 37 dorpen van de gemeente doen mee.

Dorpen en wijken beslissen zelf wat zij in hun buurt nodig hebben. Voor het maken, het uitvoeren en het inhuren van onafhankelijke begeleiding voor deze plannen is geld beschikbaar gesteld. Als het plan af is, wordt samen met de gemeente een uitvoeringsagenda gemaakt. Het dorp of de wijk krijgt een bedrag van € 20.000 om te kunnen starten met de projecten uit het plan. Dorpen en wijken kunnen dan jaarlijks een subsidie van € 465.000 aanvragen voor hun projecten. Dat kan tot maximaal 5 jaar na het afronden van het dorps- of wijkplan.

In de voorbereiding is overleg geweest met de dorpen en wijken. Dorpen en wijken konden zelf aangeven hoe snel zij met hun toekomstplan wilden starten. Op basis van deze wensen en ontwikkelingen is een volgorde afgesproken. Dit najaar starten de eerste 4 dorpen en de eerste wijk, de wijk Boswijk en de dorpen Noordbroek, Kolham, Zuidbroek en Harkstede zullen binnenkort beginnen. In 2023 starten weer een aantal dorpen/wijken. Alle 37 dorpen en wijken maken in de komende 5 jaar hun plan voor de toekomst. Tot en met 2031 kunnen dorpen en wijken een aanvraag doen voor financiële ondersteuning om projecten en ideeën uit de uitvoeringsagenda te realiseren.

 

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Dit project betekent een grote kans voor elk dorp en elke wijk. Met het geld kunnen plannen uitgevoerd worden waardoor het nog fijner wonen en leven is in de eigen buurt.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl