Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Een rustige jaarwisseling

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Een rustige en veilige jaarwisseling is een verantwoordelijkheid van alle inwoners van Midden-Groningen, dat is het motto van burgemeester Adriaan Hoogendoorn in aanloop naar de jaarwisseling naar 2022.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “De jaarwisseling is altijd een bijzonder en mooi moment. Helaas hebben we in 2021 nog steeds te maken met de beperkingen als gevolg van de corona-maatregelen en die gelden natuurlijk ook tijdens oud en nieuw. Belangrijk blijft wel dat een veilige jaarwisseling een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle inwoners in onze gemeente. Onder strikte voorwaarden staan we vuurkorven, vuurtonnen en het schieten met carbid toe. Als we een beetje rekening met elkaar houden en het eigendom van een ander, begint het nieuwe jaar gezellig en feestelijk.”

Preventie

De aanpak gericht tegen afvalverbrandingen zal zich toespitsen op de gebieden waar in de afgelopen jaren de meeste overlast is veroorzaakt, met name in Hoogezand en Sappemeer. Deze strategie kenmerkt zich door preventie met een persoonlijke en kleinschalige aanpak. In de weken voorafgaand de oud- en nieuwjaarsviering zullen de buitendienstmedewerkers van de gemeente, de BOA´s en de politie bijzondere aandacht geven aan het opsporen en signaleren van (verzamelingen van) brandbare materialen zoals autobanden, witgoed, houtvoorraden en ander huisraad.

Aanpak

Als brandbaar materiaal zich in het openbaar gebied bevindt, zal de gemeente direct ingrijpen om de potentiële brandhaard te verwijderen. Als er sprake is van een potentiële brandhaard op particulier terrein, wordt de eigenaar dringend verzocht de materialen op te ruimen en te (laten) verwijderen. Als dat nodig is, past de gemeente een (preventieve) last onder dwangsom toe om dat doel te bereiken. Het vervoeren van afval op oudejaarsdag is in Midden-Groningen strafbaar. Er kan daarvoor een boete opgelegd worden.

Meldpunt afvalbulten oudejaarsdag

Inwoners van Midden-Groningen kunnen op oudejaarsdag tot 18.00 uur afvalbulten op straat telefonisch bij de gemeente melden via 0598-373737 bij het daarvoor ingerichte meldpunt. Daarna kunnen inwoners bellen met de politie op 0900-8844. De medewerkers van de gemeente zijn de hele dag en avond actief om afvalbulten op te ruimen in samenwerking met de politie en brandweer. Bewonersorganisaties zijn geïnformeerd over de aanpak en het meldpunt.

Kleinschalige vuren

Vuren op straat zijn verboden. Alleen op oudejaarsdag en de nieuwjaarsnacht gaan de gemeente en de hulpdiensten daar iets soepeler mee om omdat het gezellig en sfeervol kan zijn. Daarvoor gelden de volgende richtlijnen voor inwoners voor kleinschalige vuren:

Zorg voor een veilige plek en een veilige ondergrond. Asfalt is ongeschikt omdat schadeherstel erg veel geld kost;

Gebruik een vuur ton of een vuurkorf;

Zorg dat het vuur geen gevaar oplevert voor mensen en dieren

Zorg dat er geen schade ontstaat aan eigendommen van anderen;

Gebruik alleen schoon hout en geen afval;

Ruim het afval op nieuwjaarsdag zelf op.

Vuren die niet aan deze richtlijnen voldoen worden geblust en opgeruimd. De politie, brandweer en/of de gemeente beslissen ter plekke of er sprake is van een niet gewenste situatie. Het gevaar voor en de mogelijke schade aan mensen, de leefomgeving en de natuur zijn onacceptabel. Branden kunnen makkelijk overslaan naar bebouwing. Ook is er vaak sprake van schade aan het milieu door het verbranden van ongeschikte materialen.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter