Midden-Groningen: Erfgoedverordening 2018

De gemeente Midden-Groningen stelt een nieuwe Erfgoedverordening vast. Aanleiding is enerzijds het harmoniseren van de bestaande erfgoedverordeningen van de oude gemeenten Hoogezand- Sappemeer en Slochteren (de oude gemeente Menterwolde had geen erfgoedverordening) en anderzijds de vernieuwde regelgeving in de Erfgoedwet in 2016. De Erfgoedverordening regelt onder andere het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, de instandhouding ervan, de bescherming van rijks- en gemeentelijke monumenten en de instandhouding van archeologische gebieden.

Reglement Erfgoedcommissie Midden-Groningen

In het reglement Erfgoedcommissie Midden-Groningen worden de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en werkwijze van de erfgoedcommissie vastgelegd.