Midden-Groningen: Gemeente begrijpt actie FNV niet

De aangifte die de FNV tegen de gemeente Midden-Groningen zou willen doen is volstrekt onbegrijpelijk. De aangifte past in een langer lopende discussie tussen de FNV, PostNL en BWRI (onderdeel van de gemeente Midden-Groningen) over het reïntegratie traject dat door BWRI bij PostNL wordt uitgevoerd. FNV maakt al enige tijd bezwaar tegen dit traject.

In eerste instantie richtten de bezwaren van de FNV zich tegen het feit dat langdurig werkzoekenden de eerste 3 maanden werken met behoud van uitkering. Nu richten hun bezwaren zich op de gehanteerde cao in de periode na die eerste maanden; dit alles naar aanleiding van het verschijnen van een rapport van de Arbeidsinpectie.

Claim FNV aantoonbaar onjuist
De FNV stelt dat de mensen te weinig loon ontvangen hebben. De realiteit is anders. Bij de beslissing in 2013 om de uitzend-cao toe te passen is niet gekeken naar welke cao de goedkoopste is, maar is op basis van de afspraken rond het werk gekozen voor die uitzend-cao.
De kernbewering van de FNV dat er sprake is van een schijnconstructie en dat werknemers hierdoor tekort wordt gedaan, is aantoonbaar onjuist.Was vanaf het begin de cao van PostNL toegepast, dan zou de grote meerderheid van de mensen, namelijk die in de avondploeg, enkele tientjes per maand minder ontvangen hebben dan ze nu gekregen hebben. Voor de ochtendploeg geldt wel dat de PostNL cao iets beter zou uitpakken.

Twijfel is er bij de gemeente ook over de conclusies van de inspectie. Welke cao moet worden toegepast is afhankelijk van de vraag of er sprake is van contracting, en dat is een zeer complexe discussie. BWRI/ de gemeente Midden-Groningen vraagt nu uitleg van de Arbeidsinspectie en zal daarna pas hierover een standpunt bepalen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl