Midden-Groningen: Gemeente geeft signaal over zwerfvuil af

Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Dit vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Midden-Groningen, maar landelijk en zelfs wereldwijd. PET flessen en blikjes maken een substantieel deel uit van zwerfafval. Door de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes kan 70% tot 90% afname van hun aandeel in de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval worden bewerkstelligd.

 

Op 25 november 2017 startte het initiatief “de Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/)”.

Daarin slaan organisaties uit Nederland en België de handen ineen voor uitbreiding van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in Nederland en België. Het gaat daarbij om consumenten- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven.

 

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari heeft de voltallige raad van de gemeente Midden-Groningen zich geschaard achter een motie van SP, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie om namens de Gemeente Midden-Groningen steun uit te spreken aan de Statiegeld-alliantie en zich hierbij aan te sluiten. Daarmee geeft ook de gemeente Midden-Groningen een belangrijk signaal over zwerfvuil aan de Tweede Kamer. Deze maand wordt het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ behandeld in het Algemeen Overleg Circulaire Economie.

 

De gemeenteraad van Midden-Groningen nam in de overwegingen mee, dat statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe “de vervuiler betaalt” door ingeleverd afval voor de bewoners geld op te laten leveren en geen geld te laten kosten, terwijl zwerfafval de burger juist geld kost. Want vermindering van zwerfafval leidt tot lagere opruimkosten voor de gemeente. Ook in landen als Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Zweden, die een inzamelbeleid hebben voor kleine flessen en blikjes, is het zwerfafval sterk verminderd. Ook maakt meer recycling van PET en blik onze ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk en wordt door efficiënt gebruik van grondstoffen minder C02 uitgestoten en minder afval verbrand.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl