Midden-Groningen: Gemeente verlengt Dienstverleningsovereenkomst ODG

Midden-Groningen heeft vanwege de herindeling geen dienstverleningsovereenkomst met de ODG meer en moet daarom een geheel nieuwe overeenkomst sluiten. Om in een Gemeenschappelijke Regeling taken te kunnen laten uitvoeren door een andere organisatie is een aantal overeenkomsten en documenten nodig. De dienstverleningsovereenkomst is de belangrijkste hiervan en dient als raamwerk voor afspraken over taken en kwaliteit. Op basis van de dienstverleningsovereenkomst verstrekt de gemeente elk jaar een opdracht aan de ODG hoeveel aanvragen zij zal laten behandelen, hoeveel controles en op welke manier de ODG die taken moet uitvoeren.

Daarbij kan de opdrachtgever kiezen of zij de taken in mandaat wil laten uitvoeren, waardoor de ODG zelf besluiten kan nemen. Midden-Groningen geeft de ODG mandaat om de taken te laten uitvoeren.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl