Midden-Groningen: Gemeente voorzichtig positief over voornemens minister

Sluiting gasputten Overschild en De Pauwen

Nieuwe en bemoedigende stappen in de goede richting, zo beschouwt het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen het recente advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning fors te verlagen, het voornemen van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de gasputten Overschild, De Pauwen en Ten Post, de productielocaties die direct invloed hebben op het noorden van Midden-Groningen, per direct te sluiten, en de bekendmaking van het schadeprotocol.

Advies vermindering gaswinning
Vanochtend presenteerde het SodM het advies aan de minister om de productie te verlagen naar 12 miljard kubieke meter per jaar. Ook de definitieve sluiting van de putten Overschild, De Pauwen (beide in de gemeente Midden-Groningen) en Ten Post maakt deel uit van dat advies. In het winningsbesluit van 2016 was de productie uit deze putten al geminimaliseerd. Het college juicht het toe dat de minister het voornemen van de NAM en het advies van de SodM op dit onderwerp direct omzet in maatregelen. Uiteraard zou wat Midden-Groningen betreft de minister ook het productieplafond van 12 miljard kubieke meter gaswinning moeten gaan overnemen. De veiligheid van de inwoners is leidend bij het maken van de afwegingen.

Schadeprotocol
Ook het college van Midden-Groningen is ingenomen dat er eindelijk maar toch een schadeprotocol ligt waar de inwoners wat aan hebben. Wethouder Anja Woortman: “Onze inwoners hebben erg lang moeten wachten op het behandelen van hun schademeldingen. Daar lijkt nu een kentering te komen doordat de Staat het schadeproces naar zich toe trekt. Het zou mooi zijn als er op korte termijn duidelijkheid ontstaat en de ontstane achterstanden voortvarend worden weggewerkt.”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl