Midden-Groningen: Jaarverslag Humanitas

Het Jaarverslag 2021 van Humanitas Midden-Groningen geeft een mooi overzicht van wat Humanitas doet en wat de invloed van Covid-19 is geweest op de organisatie. Covid-19 heeft voor veel problemen gezorgd bij een vrijwilligersorganisatie als Humanitas Midden-Groningen. Sommige activiteiten werden stopgezet of op een manier doorgezet met minder direct contact. Maar ook zijn vele vrijwilligers, ondanks Covid-19, doorgegaan met hun activiteiten omdat de vraag om hulp bleef. Dit valt op te maken uit het jaarverslag 2021 van de afdeling Midden-Groningen van Humanitas, dat kortgeleden is verschenen. Een mooi informatief jaarverslag, dat veel inzicht geeft in wat de vrijwilligers van Humanitas Midden-Groningen doen. In het verslag wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten. Er uit springen de activiteiten de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers en Paperaszo. Beide activiteiten zijn in het jaar 2021, ondanks Covid-19,vrijwel volledig doorgegaan en de vrijwilligers zijn actief gebleven. Dit geldt ook voor de vrijwilligers die actief zijn in het hospice en de vrijwilligers, die de balie en de telefoon in het kantoor bleven bemensen.
De huisvesting en de begeleiding van nieuwkomers moest doorgaan. Om de AZC’s minder te belasten moesten de nieuwkomers, die al een status hadden, zo snel mogelijk ondergebracht worden in gemeenten om ruimte te maken voor nieuwe vluchtelingen. Humanitas heeft in 2021 84 nieuwkomers bij de huisvesting in de gemeente Midden-Groningen ondersteund. Niet alleen regelen dat iemand hier komt wonen. Ook daarna de vele vragen die er komen te beantwoorden en de nieuwkomers wegwijs maken hoe het leven hier plaatsvindt. De aanvullende activiteiten om te helpen bij het leren van de Nederlandse taal gingen ook gewoon door. Hetzij wel met meer afstand of in grotere ruimtes met minder personen. Maar ook valt te lezen dat de vrijwilligers, die de nieuwkomers leren fietsen, ook gewoon doorgingen, omdat dit in de buitenlucht plaatsvond.
Opvallend in het jaarverslag is de toename in 2021 van het aantal aanvragen om hulp voor Paperaszo. Ondanks Covid-19 zijn de aantallen weer toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Keurig is in het jaarverslag aangegeven wat de vrijwilligers van Paperaszo allemaal doen. Mooi is te zien over welke probleem men hulp vraagt, van welke dorp of wijk men komt en door wie men verwezen is of dat men op eigen initiatief hulp vraagt. De toename van het aantal aanvragen is volgens Humanitas enerzijds het gevolg van de bekendheid van Paperaszo bij mensen, die hulp nodig hebben en anderzijds het openblijven van het kantoor. Terwijl vele andere instanties op afstand gingen werken kon men wel terecht bij Humanitas. Wel moest men vooraf bellen om een afspraak te maken. Getracht werd ook om met zo weinig mogelijk mensen tegelijk in het kantoor aanwezig te zijn om besmetting te voorkomen. Uit de cijfers valt op te maken dat Paperaszo belangrijk is voor mensen, die dit zelf niet kunnen en hulp en ondersteuning nodig hebben voor het doen van aanvragen van toeslagen of andere voorzieningen. Men weet Humanitas te vinden en daarnaast bieden de vrijwilligers ook service om te kijken of men gebruik kan maken van andere inkomensvoorzieningen. Voor veel inwoners, die weinig inkomen hebben kan dit soms een belangrijke aanvulling zijn op hun inkomen.
In zijn voorwoord meldt de voorzitter nog dat Humanitas in 2022 een deel van de school waarin ze nu zitten in gebruik gaat nemen voor het uitvoeren van hun activiteiten. De school is leeg komen te staan en Humanitas had met name voor de activiteiten voor nieuwkomers behoefte aan ruimte. De ruimte die men erbij krijgt zal gebruikt worden voor groepsactiviteiten van nieuwkomers. De voorzitter geeft aan dat er nieuwe vrijwilligers nodig zijn om deze activiteiten te laten slagen.
Het bestuur van Humanitas is er met dit jaarverslag in geslaagd anderen een goed inkijkje te geven wat de vrijwilligers doen en legt daarmee ook verantwoording af over wat men doet met de subsidie, die men jaarlijks van de gemeente Midden-Groningen ontvangt.

Lees het jaarverslag

Deel naar jouw media!