Midden-Groningen: Mindering gasverbruik

De gemeente Midden-Groningen kiest in haar Transitievisie Warmte voor een aanpak in de breedte: ze zet vooral in op vermindering van het gasverbruik in véél woningen, en minder op het volledig aardgasvrij maken van huizen. Volgens landelijke afspraken moet het gasverbruik in woningen in 2030 met 20 procent zijn afgenomen, als eerste stap om in 2050 aardgasvrij te zijn.

Wethouder Peter Verschuren: “Energiearmoede is een groot probleem, ook in onze gemeente, en helemaal nu met de stijgende gasprijzen. Daarom kiezen we nu voor een brede aanpak om te kijken hoe we bij iedereen het gasverbruik en dus ook de energierekening omlaag kunnen brengen. Daarbij werken we nauw samen met woningcorporaties en het Energieloket.’

De Transitievisie Warmte visie geeft aan welke alternatieven er in Midden-Groningen zijn voor verwarming met aardgas. Bij de totstandkoming is samengewerkt met onder andere Waterschap Hunze en Aa’s, netbeheerder Enexis, woningcorporaties en bewonersorganisaties. De organisaties van enkele dorpen gaven daarbij aan graag voorop te willen lopen in het afscheid nemen van aardgas: Kiel-Windeweer, Lageland, Steendam en Tjuchem. Verschuren: “Met die organisaties gaan we natuurlijk aan de slag: kijken hoe we dit samen kunnen realiseren.”

De Transitievisie Warmte wordt in november voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deel naar jouw media!