Regio: Nieuwe Website toukomst.nl

Groningers die een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen kunnen hun idee insturen op de nieuwe website www.toukomst.nl. Nationaal Programma Groningen stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor ideeën die de leefbaarheid en de economie in onze provincie verbeteren. Tot halverwege maart 2020 kunnen Groningers hun idee opsturen.

Nationaal Programma Groningen (NPG) hoopt op de nieuwe website veel nieuwe ideeën binnen te krijgen voor de toekomst van Groningen. De ideeën worden gebundeld en samen met de indieners maakt NPG er projecten van. NPG vindt het belangrijk om erachter te komen wat voor Groningers belangrijke onderwerpen voor de toekomst zijn.

Naast via de website worden ook ideeën opgehaald tijdens de Toukomsttour. Hiervoor gaat een team samen met studenten van de Hanzehogeschool in een busje de provincie in. Half maart moeten alle ideeën binnen zijn. Dan gaan indieners van ideeën samen met elkaar aan de slag om de ideeën te bundelen tot grotere projecten. Vervolgens bepalen Groningers welke projecten uitgevoerd worden. In juni wordt bekend welke projecten dat zijn.

Initiatiefnemers
Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl