Midden-Groningen: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

In de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde is in de afgelopen jaren regelgeving rond kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vastgesteld. Voor een deel was dat de bevoegdheid van het college van B&W en voor een ander deel was de raad het aangewezen bestuursorgaan.Het college stelt nadere beleidsregels vast in de Leidraad Invordering. De gemeenteraad is bevoegd om de besluiten te nemen die in de Regeling zijn opgenomen.

Van oudsher hebben de drie gemeenten er voor gekozen om de kwijtscheldingsregeling zo ruimhartig mogelijk uit te voeren. De wens bestaat om deze beleidslijn in de nieuwe gemeente voort te zetten.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl