Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Uitstel invoering Wet Inburgering

De invoering van de Wet Inburgering wordt uitgesteld met een half jaar. De Wet Inburgering gaat in per 1 juli 2021. Dit heeft gevolgen voor het project ‘Meer doen met nieuwkomers’. Binnen dit project krijgen nieuwkomers al tijdens hun inburgeringstraject ondersteuning van BWRI bij hun participatie. De looptijd en financiering van dit project lopen tot 1 januari 2021.

Als de gemeente geen extra middelen van het rijk krijgt om binnen dit project de ondersteuning van nieuwkomers voort te zetten in het eerste half jaar van 2021, zal de gemeente op zoek moeten naar alternatieve financieringsmogelijkheden of moeten stoppen met dit project. Het college informeert de gemeenteraad met een brief over dit onderwerp.

Deel naar jouw media!