Midden-Groningen: Verzamelbestemmingsplannen

De gemeente Midden-Groningen wil inwoners en bedrijven ondersteunen bij hun initiatieven met minder procedures en regels. Daarom gaat de gemeente werken met het instrument ‘verzamelbestemmingsplannen’. Deelnemen aan een verzamelbestemmingsplan is goedkoper dan een aparte procedure. De gemeente bundelt het initiatief namelijk met andere initiatieven in één verzamelbestemmingsplan, met één procedure als resultaat.

Op die manier kan de gemeente een initiatief veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. De leges voor een aparte bestemmingsplanprocedure bedragen €12.500. Het aantal deelnemende initiatieven bepaalt uiteindelijk de hoogte van de leges (bij vijf deelnemers zijn de leges bijvoorbeeld € 8.500 in plaats van €12.500). Wethouder Jan Jakob Boersma (Ruimtelijke Ordening) licht toe: “Met een praktisch idee maken we het voor inwoners en bedrijven op deze manier ook makkelijker en mogelijk goedkoper om hun idee te realiseren. Zo maken we ‘de gemeente als bondgenoot’ als uitgangspunt ook concreet in onze dienstverlening.”

Voordelen
Het toepassen van het instrument verzamelbestemmingsplannen heeft voor de gemeente een aantal voordelen. Er hoeft maar één bestemmingsplanprocedure gevoerd te worden, in plaats van voor ieder verzoek en ambtelijke aanpassing een aparte procedure. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden en kan het werk beter ingepland worden. Bovendien kan door samenvoeging van diverse verzoeken en ambtelijke aanpassingen op procedurekosten worden bespaard. Initiatiefnemers betalen hierdoor minder leges.

Werkwijze
Er zijn vaste tijdstippen waarop verzamelbestemmingsplannen worden opgestart. Eén in het voorjaar en één in het najaar. De initiatiefnemer weet precies waar hij aan toe is, omdat het verloop van de procedure al vast ligt. Per verzoek of ambtelijke aanpassing wordt bekeken of het meegenomen kan worden in het verzamelbestemmingsplan. De meeste plannen komen hiervoor in aanmerking. Redenen om niet mee gaan in het verzamelplan kunnen bijvoorbeeld zijn: controversiële zaken of grote maatschappelijke ontwikkelingen.

Het eerste verzamelbestemmingsplan voor Midden-Groningen is inmiddels in voorbereiding. Het voorontwerp- en het ontwerp-verzamelbestemmingsplan worden gepubliceerd en ter inzage gelegd. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om het plan te bekijken, vragen te stellen en te reageren op het plan.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl