Energie-hub Midden-Groningen Onderzoek

Mogelijk goed nieuws voor menig student en MKB’er. De gemeente begint aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een eigen energie-hub in de gemeente Midden-Groningen. De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

Energie-hubs zijn steeds meer in trek en worden aangemoedigd door de regering. Voorop staat een nauwe samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met als doel: het versnellen van de energietransitie door middel van kennisontwikkeling en samenwerking. In Midden-Groningen zal dit in praktijk betekenen dat studenten uit Midden-Groningen aan de slag gaan bij bedrijven om oplossingen te zoeken voor energievraagstukken die leven bij deze ondernemers. Dit biedt studenten de kans om zichzelf te ontwikkelen en hun kennis toe te passen in de praktijk en biedt ondernemers de kans om gebruik te maken van de kennis en motivatie vanuit de onderwijsinstelling.

Het onderzoek wordt gestart naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de BBP, GBMG en D66. Gertjan Bruins (BBP), Jan Buurke (GBMG), Toine Fennis (D66) en hun team zijn in de materie gedoken. Ze hebben een uitgebreide verkenning gedaan van de mogelijkheden en zijn in gesprek gedaan met diverse partijen. ‘Iedereen was enthousiast’, aldus Gertjan Bruins.

Een belangrijke uitdaging in het energievraagstuk betreft besparing. Zeker nu de energierekeningen stijgen zoeken bedrijven naar manieren om energie te besparen. Besparing zou ook helpen bij een ander groeiend actueel probleem, namelijk net-congestie. Met de komst van zoveel zonneparken en windmolenparken en de toename in elektriciteitsverbruik ontstaat er een tekort aan infrastructurele capaciteit om al deze elektriciteit te bergen en transporteren. Het net raakt vol. Hoogste tijd voor creatieve oplossingen dus.

Voor de gemeente Midden-Groningen wordt er niet gezocht naar een fysieke locatie. Wel wordt er gevraagd van de gemeente om te faciliteren in ruimtes voor ontmoetingen en overlegmomenten tussen studenten en ondernemers.

De gemeente zal beginnen aan een haalbaarheidsonderzoek. Zodra dit onderzoek is uitgevoerd zullen vervolgstappen worden besproken in de raad.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl