N33: Appingedam niet blij met tracé keuze

Onlangs is door het bestuurlijk duo, bestaande uit de heer De Jong namens de minister en gedeputeerde Gräper-Van Koolwijk, namens de provincie Groningen,

het voorlopige voorkeurstracé van de N33 bekend gemaakt , het zogenaamde X1 tracé-variant.

Het college van B&W Appingedam maakt zich hierover zorgen, want de keuze van Appingedam is tracé-variant A , de huidige route.

Met de keuze voor X1 vrezen zij voor de Farmsumerweg een toename van verkeer.

Ook krijgt de Woldweg mogelijk geen goede ontsluiting, met hierdoor negatieve gevolgen voor bedrijvenpark Fivelpoort en het centrum.

De gemeente wil daarom op korte termijn in gesprek met het Bestuurlijk Duo.

”Weliswaar erkent en herkent het Bestuurlijk Duo onze zorgen, maar er zijn nog geen harde toezeggingen gedaan waarmee ze ons tegemoet komen,”

aldus het college van Appingedam.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl