Nieuwe Toegangsbeperkingen Zuidlaardermeer

Op 28 maart 2023 hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen nieuwe toegangsbeperkingen opgelegd in het Zuidlaardermeergebied. De aanleiding voor het besluit betrof de uitslag van een tussentijdse evaluatie van het beheer. Uit de evaluatie bleek dat het beheerplan tekortschoot in de bescherming van het leefgebied van verschillende vogelsoorten. Voor ondernemers en recreanten betekent dit een verdere inperking van hun activiteiten in en rondom het meer.

De VVD en BBP dienden begin april schriftelijke vragen in bij het college, waarin zij stellen dat de toegangsbeperkingen te vergaand zijn en dat hiermee de belangen van ondernemers en recreanten worden geschaad. “Het Zuidlaardermeergebied is een gebied waar recreatie, ondernemerschap en natuur al decennia lang zeer goed samengaan.” De VVD en BBP vragen zich af of de nieuwe beperkingen verder gaan dan de Natura-2000-regelgeving voorschrijft en roepen het college op om aandacht te hebben voor de belangen van ondernemers en recreanten.

Natura-2000 gebied

Het Zuidlaardermeergebied is binnen de Europese Unie aangeduid als een Natura-2000 gebied. In deze Europese natuurgebieden geldt strenge milieubeschermende wetgeving.

Het Rijk en de Provincie delen het bevoegde gezag en zien toe op het behalen van de Natura-2000 doelstellingen.

 

 

Deel naar jouw media!