Nieuwe woningen Werfkade Martenshoek

Tijdens de raadsvergadering op 1 februari stemde raad unaniem in met het plan voor nieuwe woningbouw op de hoek van de Werfkade en Sluiskade in Martenshoek. Het terrein ligt al jaren braak en de wens om hier te bouwen leeft al langer. De raad reageerde positief op het voorstel om hier nieuwe woningen te realiseren. Het zou gaan om ca. 24 woningen.

Prijsvraag 

Het college wil het project middels een prijsvraag van de grond helpen. De gemeente stelt de voorwaarden op. De ontwikkelaar met het beste plan mag de grond aankopen en het project uitvoeren. Een belangrijke voorwaarde is dat het plan op korte termijn kan worden uitgevoerd.

Sanering

De grond is jaren geleden vervuild aangekocht door de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer en dient eerst te worden gesaneerd. Om wat voor vervuiling het gaat en om hoeveel is momenteel nog vertrouwelijk. De informatie is gedeeld met de raad en is beschikbaar voor ontwikkelaars.

De huidige gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren om de benodigde sanering vast te stellen. Uit het onderzoek volgt het advies om een gerichte (gedeeltelijke) sanering uit te voeren, waarmee voldaan wordt aan normen die nieuwe woningbouw toestaan.

Enkele fracties, waaronder PvdA en SP, reageerden wat kritisch. ‘Welke vervuiling blijft bestaan? Schuiven we hiermee niet een probleem naar de toekomst?’ Wethouder Drenth verwees naar het onderzoek waarin een duidelijk advies voor gerichte sanering stond aangegeven. Volledige sanering zou volgens het onderzoek tot een negatieve exploitatie van 200 duizend euro leiden.

De gemeente kiest ervoor om de sanering te laten uitvoeren door de ontwikkelaar zelf. Dit zou goedkoper zijn. Op het volledige project bekeken betreft de sanering slechts een klein onderdeel en zal het ontwikkelaars naar verwachting niet afschrikken, aldus wethouder Drenth.