Noord Groningen in het nieuws!

Regio: Scheepvaartmuseum zoekt verhalen over schipbreuk

De Noordelijk Scheepvaartmuseum is op zoek naar verhalen over schipbreuk, storm en hoop. Groningen kende tot het begin van de 20e eeuw veel scheepvaart en scheepsbouw. De kans op een schipper in uw Groningse familie is daarom groot.. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is voor de tentoonstelling Dood & De Zee, vanaf 22 november, op zoek naar familieverhalen over de ellende op zee.

Wilt u uw verhaal vertellen? Neem dan contact op met het Noordelijk Scheepvaartmuseum via info@noordelijkscheepvaartmuseum.nl of 050-312202. Foto: Redding Scheveningen, 1938, KNR.

Lees verder »