Noordbroek: Zelfstandigheid groot goed voor servicepunten

Eerst had je het WISP, toen kwamen BIP en BIC, MAC, Veur Mekoar en de DIPs. En toen werd het hoog tijd om om tafel te gaan voor een gezamenlijke visie. We hebben het over de servicepunten: plekken in wijken en dorpen waar je terecht kunt voor informatie over allerlei zaken waar je als inwoner tegenaan loopt. Op de servicepunten zitten geschoolde vrijwilligers die vragen beantwoorden, formulieren invullen en doorverwijzen naar de juiste instantie.

‘We hebben een projectgroep gevormd met mensen van alle servicepunten die een stuk heeft opgesteld dat nu besproken wordt met de achterbannen’, vertellen Jolanda Sperlich van het WISP in Woldwijck en Fijko Slijm van het dorpsinformatiepunt Noordbroek. De notitie behandelt de uitgangspunten, de functies en de ontwikkelpunten.

De servicepunten vinden het belangrijk dat ze uitsluitend met vrijwilligers werken, een grote mate van zelfstandigheid hebben en inspelen op de wensen van het dorp of de wijk waar ze actief zijn.

Zaken om in de toekomst verder te ontwikkelen zijn het organiseren van structurele ondersteuning, onderzoeken van de behoefte in wijk of dorp, versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met partners als de wijkorganisaties en de sociale teams. Ook het uitwerken van de mogelijkheden om tot één organisatie te komen staat op de agenda, maar is wel een gevoelig punt. Jolanda: ‘Samenwerken moeten we zeker doen, en één organisatie kan nuttig zijn, bijvoorbeeld als het om subsidies gaat, maar als WISP vinden we het belangrijk dat we onze eigen identiteit behouden.’

Zelf kunnen beslissen hoe ze werken is belangrijk voor alle servicepunten. Fijko: ‘Bij het maken van de visie hebben we steun gehad van de gemeente en van welzijnsorganisatie Kwartier. Heel mooi, maar op de bijeenkomsten waren die wel heel veel aan het woord, bij de uitwerking gaan we het veel meer zelf oppakken.’

Servicepunten zijn er in de wijken Woldwijck, Gorecht-West, Spoorstraat-Kieldiep in Hoogezand, en Margrietpark in Sappemeer, en in de dorpen Noordbroek, Muntendam en Kiel-Windeweer.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl